Dzięki dotacji Ministerstwa Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, około 600 gliwiczan zyska nowoczesną sieć kanalizacyjną. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach otrzymało właśnie pieniądze na ten cel. Unijna dotacja zostanie wykorzystana na realizację drugiego etapu modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
20 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach prezes Gabriela Lenartowicz przekazała na ręce wiceprezes PWiK Iwony Lukowicz-Fojt dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania.

Dotacja pozwoli na zakończenie trwającego od sześciu lat remontu sieci ściekowej w gminie. Za unijne pieniądze powstanie 2,5 km kanalizacji sanitarnej oraz 2,3 km sieci wodociągowej. Zmodernizowana też będzie Centralna Oczyszczalnia Ścieków oraz Stacja Uzdatniania Wody "Łabędy". W jej ramach powstanie ponad 160 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co umożliwi oczyszczanie prawie wszystkich ścieków z Gliwic. Dzięki wypełnieniu polskich i europejskich standardów, znacznie poprawi się jakość wody przeznaczonej do spożycia.

Spośród wszystkich wniosków, które wpłynęły do Funduszu (WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego), 12 projek- tów otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania ze środków tego największego w historii Unii Europejskiej programu pomocowego. Dziesięć przedsięwzięć to dotyczące modernizacji gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczą gmin: Jasienica, Kłobuck, Buczkowice, Poczesna, Myszków, Wisła, Łaziska Górne, Konopiska, Jaworze, Gliwice. Dwa wnioski dotyczą inwestycji związanych z budową kompleksowych systemów gospodarki odpadami w gminach Bielsko-Biała i Sosnowiec.

Pomocy przyznanej przez Fundusz Spójności na dofinansowanie wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko rozpatrywanych przez WFOŚiGW jest warta 440 mln zł.

Wiadomości

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!